Krzysztof Siewicz

Zarys systemu normatywnego społeczności wolnego oprogramowania

Publikationsherkunft: 
Externe Publikationen: 
Länder: 

in: Ł. Jonak, P. Mazurek, M Olcoń, A. Przybylska, A.
Tarkowski, J. M. Zając (ed.), Re: internet - Społeczne aspekty medium.
Polskie konteksty i interpretacje (Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, 2006) Read More...

URL: 

Towards an improved regulatory framework of free software : protecting user freedoms in a world of software communities and eGovernments

Publikationsherkunft: 
Externe Publikationen: 

2010, Doctoral thesis, Leiden University Read More...

URL: 
http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/326720278.pdf

Zarys legalnego Open eGovernment

Publikationsherkunft: 
Externe Publikationen: 
Länder: 
URL: 
http://ksiewicz.net/?p=37

Zakres klauzuli “copyleft” w prawie polskim

Publikationsherkunft: 
Externe Publikationen: 
Länder: 
URL: 
http://ksiewicz.net/?p=17
Subscribe to RSS - Krzysztof Siewicz