try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Institute for Legal Questions on Free and Open Source Software

Zarys systemu normatywnego społeczności wolnego oprogramowania

in: Ł. Jonak, P. Mazurek, M Olcoń, A. Przybylska, A.
Tarkowski, J. M. Zając (ed.), Re: internet - Społeczne aspekty medium.
Polskie konteksty i interpretacje (Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, 2006)