Polen

Prawne aspekty oprogramowania open source

Publikationsherkunft: 
Externe Publikationen: 
Länder: 

Monitor Prawniczy (MoP) 5/2009 Read More...

URL: 
http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=20&id=2378

Prawne aspekty oprogramowania open source

Publikationsherkunft: 
Länder: 

Monitor Prawniczy (MoP) 5/2009 Read More...

URL: 
http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=20&id=2378

Zarys systemu normatywnego społeczności wolnego oprogramowania

Publikationsherkunft: 
Externe Publikationen: 
Länder: 

in: Ł. Jonak, P. Mazurek, M Olcoń, A. Przybylska, A.
Tarkowski, J. M. Zając (ed.), Re: internet - Społeczne aspekty medium.
Polskie konteksty i interpretacje (Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, 2006) Read More...

URL: 

Licencja mieszana? Prawnoautorskie aspekty obrotu programami komputerowymi stworzonymi z wykorzystaniem oprogramowania o otwartym kodzie

Publikationsherkunft: 
Externe Publikationen: 
Länder: 
Tags: 

ZNUJ PPWI, 107/2010, p. 28

("Mixed license? Cypyright aspects of transferring software incorporating open source codes") Read More...

URL: 

Oprogramowanie open source w swietle prawa

Publikationsherkunft: 
Externe Publikationen: 
Länder: 
Tags: 

Kraków 2005 Read More...

URL: 

Zarys legalnego Open eGovernment

Publikationsherkunft: 
Externe Publikationen: 
Länder: 
URL: 
http://ksiewicz.net/?p=37

Zakres klauzuli “copyleft” w prawie polskim

Publikationsherkunft: 
Externe Publikationen: 
Länder: 
URL: 
http://ksiewicz.net/?p=17
Subscribe to RSS - Polen